25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Pralki
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników BOSCH WVD24520EUDzięki nieocenionej bazie danych, 48 opinii o Pralki BOSCH WVD24520EU, Diplotop porównuje Pralki BOSCH WVD24520EU z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla BOSCH WVD24520EU.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Pralki - BOSCH
Najlepsze produkty Pralki - BOSCH
Lista marek i producentów
AEG-ELECTROLUX
ARTHUR MARTIN
BEKO
BOSCH
BRANDT
CANDY
FAGOR
FAURE
GORENJE
HOOVER
HOTPOINT-ARISTON
INDESIT
LADEN
LG
MIELE
SIEMENS
THOMSON
VEDETTE
WHIRLPOOL
Znajdź najlepsze produkty
Pralki
Suszarki
Zmywarki do naczyń
Żelazka
Odkurzacze
Maszyny do szycia
Golarki
Depilatory
Kuchenki
Mikrofalówki
Ekspresy do kawy
Płyty grzewcze
Wypiekacze chleba
Lodówki
Zamrażarki
Lodówki do wina
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o BOSCH WVD24520EU

Użytkownicy BOSCH WVD24520EU uważają, że jest bardzo łatwy w obsłudze.Przeciętnie użytkownicy uważają, że produkt jest dużo bardziej niezawodny niż produkty konkurencji., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Jeśli masz wątpliwości lub potrzebujesz pomocy, forum Diplofix pomoże Ci wybrać między BOSCH WVD24520EU i innymi produktami.

Użytkownicy ocenili produkt jako bardzo wydajny., Ale zdania użytkowników są podzielone. Produkt jest tani jak barszcz Unikniesz niemiłych niespodzianek, jeżeli obejrzysz instrukcję dla BOSCH WVD24520EU przed zakupem.
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Redukcja czasu ma miejsce w przypadku: ma³ego ³adunku, zmniejszonego czasu grzania, np. jeli woda jest bardzo gor¹ca, zmniejszonej temperatury wody po uruchomieniu programu, ma³o wilgotnego prania przeznaczonego do wysuszenia. Wyd³u¿enie czasu ma miejscu w przypadku: dodatkowego cyklu p³ukania jeli w pralko-suszarce jest nadmierna iloæ piany, wielokrotnego wirowania jeli pranie jest le roz³o¿one w bêbnie, zwiêkszonego czasu grzania, np. jeli woda jest za zimna, zbyt niskiego cinienia wody, wyboru dodatkowej opcji, np. Extra Rinse (P³ukanie extra) K i/lub Intensive (Odplamianie) v po uruchomieniu programu, bardzo poch³aniaj¹cego prania, które wyd³u¿a czas ogrzewania, mokrego prania do przeznaczonego do wysuszenia. Czas trwania programu - Pranie z opónieniem Mo¿na wybraæ opónienie, patrz strona 36. 12 Czas suszenia lub suszenie automatyczne Czas suszenia lub suszenie automatyczne mo¿na ustawiæ wciskaj¹c przycisk r (Suszenie), patrz strona 32. Kiedy wybrano pranie i suszenie bez przerwy, czas suszenia lub czas suszenia automatycznego bêdzie automatycznie dodany do programu. Podobne programy przed³u¿one bêd¹ o 5-15 minut dla lepszego wyniku prania. W³¹czony, jeli z programem wybrano cykl(e) p³ukania lub wybrano opcjê "Extra Rinse (P³ukanie extra) K". Symbol oznacza "domylny cykl p³ukania + wybrany dodatkowy cykl p³ukania" wciskaj¹c przycisk "Extra Rinse (P³ukanie extra) K". Cykle p³ukania 13 Przed pierwszym praniem Przygotowanie pralko-suszarki Uwaga Urz¹dzenie nale¿y prawid³owo ustawiæ i pod³¹czyæ (patrz strona 59). i Pralko-suszarka zosta³a poddana kontroli przed opuszczeniem zak³adu produkcyjnego. Aby usun¹æ resztê wody pozosta³¹ po kontroli, pierwsze pranie nale¿y przeprowadziæ na pustej maszynie. q Otworzyæ zawór doprowadzaj¹cy wodê. q Szufladkê na rodki pior¹ce wysun¹æ do oporu. 1 litra wody wlaæ do komory II zasobnika na rodki pior¹ce...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WVD24520EU jest łatwy w użyciu?

48 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BOSCH WVD24520EU jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

100103783619
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 8.00
= 2.21

Przeciętny wynik wynosi 8, a średnia różnica 2.21.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WVD24520EU jest bardzo wydajny?

48 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że BOSCH WVD24520EU jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1001141715315
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.90
= 2.11

Przeciętny wynik wynosi 7.9, a średnia różnica 2.11.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WVD24520EU jest solidny i wytrzymały?

48 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz BOSCH WVD24520EU jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

111003666618
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.88
= 2.43

Przeciętny wynik wynosi 7.88, a średnia różnica 2.43.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy WVD24520EU ma dobry stosunek ceny do jakości?

48 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

200216359614
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.48
= 2.56

Przeciętny wynik wynosi 7.48, a średnia różnica 2.56.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.