25,610,633 opinii

5,181 marek
457,840 produktów
Pralki
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników HOTPOINT-ARISTON AV 61Dzięki nieocenionej bazie danych, 447 opinii o Pralki HOTPOINT-ARISTON AV 61, Diplotop porównuje Pralki HOTPOINT-ARISTON AV 61 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.

Linki sponsorowane

Pobierz przewodnik lub podręcznik użytkownika dla HOTPOINT-ARISTON AV 61.

Szukaj
Marka lub producent:
Nazwa produktu :

Wszystkie numery referencyjne Pralki - HOTPOINT-ARISTON
Najlepsze produkty Pralki - HOTPOINT-ARISTON
Lista marek i producentów
AEG-ELECTROLUX
ARTHUR MARTIN
BEKO
BOSCH
BRANDT
CANDY
FAGOR
FAURE
GORENJE
HOOVER
HOTPOINT-ARISTON
INDESIT
LADEN
LG
MIELE
SIEMENS
THOMSON
VEDETTE
WHIRLPOOL
Znajdź najlepsze produkty
Pralki
Suszarki
Zmywarki do naczyń
Żelazka
Odkurzacze
Maszyny do szycia
Golarki
Depilatory
Kuchenki
Mikrofalówki
Ekspresy do kawy
Płyty grzewcze
Wypiekacze chleba
Lodówki
Zamrażarki
Lodówki do wina
...
wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o HOTPOINT-ARISTON AV 61

Użytkownicy HOTPOINT-ARISTON AV 61 uważają, że jest praktyczny i przyjazny użytkownikowi.Użytkownicy uważają, że jest solidny., Użytkownicy w większości się z tym zgadzają. Jeśli chcesz się upewnić, że HOTPOINT-ARISTON AV 61 spełnia wszystkie Twoje wymagania – wykorzystaj doświadczenie innych użytkowników Diplofix.

Przeciętny użytkownik jest usatysfakcjonowany wydajnością produktu., Ale opinie użytkowników odrobinę się różnią. Produkt jest uważany za wartościowy dzięki swojej cenie Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HOTPOINT-ARISTON AV 61 (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp).
Linki sponsorowane
Skrót instrukcji:
Mo¿e siê jednak zdarzyæ, ¿e ma³e przedmioty (monety, guziki) wpadn¹ do przedsionka ochronnego pompy, znajduj¹cego siê w jej dolnej czêci. Odkrêciæ przykrywkê, obracaj¹c j¹ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (zobacz rysunek): fakt, ¿e wyp³ynie trochê wody, jest zjawiskiem normalnym; 3. Ponownie przymocowaæ panel, pamiêtaj¹c o wsuniêciu zaczepów w odpowiednie otwory przed dopchniêciem go do urz¹dzenia. Nale¿y zawsze pozostawiaæ uchylone drzwiczki pralki, aby zapobiec tworzeniu siê przykrych zapachów. Przynajmniej raz do roku nale¿y skontrolowaæ rurê doprowadzania wody. Jeli widoczne s¹ na niej rysy i pêkniêcia, nale¿y j¹ wymieniæ: w trakcie prania du¿e cinienie mo¿e bowiem spowodowaæ jej nag³e rozerwanie siê. 47) nale¿y sprawdziæ, czy problemu tego nie da siê ³atwo rozwi¹zaæ samemu, pomagaj¹c sobie poni¿szym wykazem. W domu brak jest pr¹du. Wtyczka nie jest w³¹czona do gniazdka, lub jest wsuniêta Rura pobierania wody nie jest pod³¹czona do kurka. W domu brak jest wody. Cinienie wody nie jest wystarczaj¹ce. Jeli po skontrolowaniu tych pozycji nieprawid³owoæ nadal siê utrzymuje, nale¿y zamkn¹æ kurek dop³ywu wody, wy³¹czyæ pralkê i wezwaæ Serwis Techniczny. Jeli mieszkanie znajduje siê na najwy¿szych piêtrach budynku, mo¿e zaistnieæ efekt syfonu, w wyniku czego pralka nieustannie pobiera i usuwa wodê. W celu wyeliminowania tej niedogodnoci w handlu dostêpne s¹ specjalne zawory. Program nie przewiduje usuwania wody: przy niektórych programach nale¿y uruchomiæ je manualnie (zobacz str. Funkcja Przeciw Gnieceniu tkanin jest aktywna (tam, gdzie przewidziane): Przy funkcji tej pralka zatrzyma siê z wod¹ w bêbnie a opró¿nienie pralki z wody musi byæ nastawione manualnie. Rura doprowadzania wody nie jest dobrze przykrêcona (zobacz str...

Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AV 61 jest łatwy w użyciu?

447 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HOTPOINT-ARISTON AV 61 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1711142741524356514095
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.51
= 2.83

Przeciętny wynik wynosi 6.51, a średnia różnica 2.83.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AV 61 jest bardzo wydajny?

447 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HOTPOINT-ARISTON AV 61 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1314102338656155533877
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.41
= 2.66

Przeciętny wynik wynosi 6.41, a średnia różnica 2.66.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AV 61 jest solidny i wytrzymały?

447 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz HOTPOINT-ARISTON AV 61 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

1310102438595663474582
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.55
= 2.65

Przeciętny wynik wynosi 6.55, a średnia różnica 2.65.
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AV 61 ma dobry stosunek ceny do jakości?

447 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

251391632614863464886
012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.49
= 2.86

Przeciętny wynik wynosi 6.49, a średnia różnica 2.86.

Skontaktuj się z Diplotop
Główne marki
Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
Nowe produkty
Mapa strony
Rss
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.