Znajdź opinie o wszystkich produktach: łatwość obsługi, wydajność, solidność i stosunek cena/jakość.

Porównaj opinie i kup najtaniej!

15,826,460 opinii

4,270 marek
289,256 produktów
Diplotop – porównanie produktów - gromadzi opinie i testy użytkowników HOTPOINT-ARISTON AVTL 89Dzięki nieocenionej bazie danych, 194 opinii o Pralki HOTPOINT-ARISTON AVTL 89, Diplotop porównuje Pralki HOTPOINT-ARISTON AVTL 89 z jego konkurentami, aby wybrać najlepszy produkt.
Linki sponsorowane
Wybierz i porównaj

Wybierz produkty (zaznacz pola), a następnie kliknij przycisk „Porównaj”.

wysoka wydajność Niezawodność
Łatwość obsługi Wart swojej ceny

Opinia o HOTPOINT-ARISTON AVTL 89

Przeciętnie użytkownicy uważają, że łatwość obsługi HOTPOINT-ARISTON AVTL 89 jest na dobrym poziomie.Nabywcy uważają, że produkt nie wyróżnia się niezawodnością ani odpornością., Ale zdania użytkowników są podzielone. Możesz zajrzeć na forum HOTPOINT-ARISTON AVTL 89 aby dowiedzieć się z jakimi problemami spotykają się użytkownicy oraz jak je rozwiązują.

Użytkownicy uważają produkt za całkiem wydajny., Ale użytkownicy nie są jednomyślni. Użytkownicy uważają, że produkt jest oferowany we właściwej cenie Możesz pobrać instrukcję dla HOTPOINT-ARISTON AVTL 89 aby upewnić się, że produkt spełnia Twoje wymagania.
Skrót instrukcji:
Po zakoñczeniu suszenia wyj¹æ z suszarki rzeczy przeznaczone do prasowania, a resztê bielizny wysuszyæ w programie 3 R SUCHE DO SZAFY. · Funkcja W DELIKATNE nadaje siê dla tkanin o maksymalnej wadze 3 kg! · Po ka¿dym suszeniu nale¿y oczyoeciæ filtr z w³ókien tkanin! · Po ka¿dym suszeniu opró¿niæ zbiornik z wody kondensacyjnej. Wodê ze zbiornika mo¿na wykorzystaæ w gospodarstwie domowym jako wodê destylowan¹. Wczeoeniej jednak nale¿y j¹ przefiltrowaæ przez papierowy filtr do ekspresów do kawy. 1 Uwaga! Kondensat nie nadaje siê do picia, ani wykorzystania do celów spo¿ywczych. · Nale¿y regularnie czyoeciæ wymiennik ciep³a! Dziêki regularnemu czyszczeniu wymiennika ciep³a suszarka zu¿ywa mniej energii. 11 Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia Najwa¿niejsze cechy urz¹dzenia · Wybór programu lub ustawienie czasu za pomoc¹ programatora. · P Mo¿liwooeæ wyboru przycisku SYGNA£; po zakoñczeniu programu rozlega siê sygna³ akustyczny w okreoelonych odstêpach czasu. · Przycisk W DELIKATNE umo¿liwiaj¹cy suszenie delikatnych tkanin. · Programator: Programator umo¿liwiaj¹cy zaprogramowanie czasu w³¹czenia urz¹dzenia z opóYnieniem w zakresie od 1 do 19 godzin. na okres tañszej taryfy) · Wyoewietlacz wielofunkcyjny wskazuje: ­ przewidywany czas trwania programu lub czas pozosta³y do jego zakoñczenia, ­ up³yw czasu (czas w³¹czenia siê urz¹dzenia lub czas pozosta³y do w³¹czenia siê urz¹dzenia), ­ kody usterek. · wskaYnik stopnia wysuszenia · wskaYnik przebiegu programu · Mo¿liwooeæ programowania urz¹dzenia przez u¿ytkownika zgodnie z jego potrzebami...
Łatwość obsługi
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AVTL 89 jest łatwy w użyciu?

194 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HOTPOINT-ARISTON AVTL 89 jest bardzo łatwy w obsłudze.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 7.20
= 2.41

Przeciętny wynik wynosi 7.2, a średnia różnica 2.41.
wysoka wydajność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AVTL 89 jest bardzo wydajny?

194 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że HOTPOINT-ARISTON AVTL 89 jest w swojej kategorii na najwyższym poziomie technicznym, oferuje najwyższą jakość lub możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.76
= 2.46

Przeciętny wynik wynosi 6.76, a średnia różnica 2.46.
Niezawodność
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AVTL 89 jest solidny i wytrzymały?

194 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uważasz HOTPOINT-ARISTON AVTL 89 jako produkt bardzo solidny, który będziesz mógł używać długo zanim się uszkodzi.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.93
= 2.42

Przeciętny wynik wynosi 6.93, a średnia różnica 2.42.
 
Wart swojej ceny
Użytkownikom zadano następujące pytanie:

Czy AVTL 89 ma dobry stosunek ceny do jakości?

194 użytkowników odpowiedziało na pytania i oceniło produkt w skali od 0 do 10. Ocena 10/10 oznacza, że uznajesz produkt za niedrogi w porównaniu do jego możliwości.

Opinie (surowe wyniki) są przedstawione na poniższym wykresie:

012345678910

Jeżeli pozostawisz kursor nieruchomo nad kolumną przez kilka sekund, zobaczysz ilu ludzi zagłosowało na wynik widoczny w osi poziomej.

Dane statystyczne:

= 6.84
= 2.46

Przeciętny wynik wynosi 6.84, a średnia różnica 2.46.

  Poznaj naszych partnerów   Skontaktuj się z Diplotop   Ostatnie opinie   Najlepsze produkty
Produkty są oceniane regularnie
  Główne marki
Nowe produkty
  Mapa strony
Odniesienia zaczynające się na literę A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.